Få Mars ned på jorda

Hvordan kan du formidle svært kompleks forskning til både nerder og lekfolk? NASA JPL bruker eksisterende digitale kanaler som Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Giphy og Reddit til å gi marsroveren Curiosity en stemme eller forklare hvordan astronauter kan overleve en lang romreise. Stephanie som leder sosiale medier-teamet har lang erfaring i å engasjere med historiefortelling, og engasjerte oss under Webdagene fredag 19. oktober.

Kort om foredraget

«The widest dissemination of information concerning its activities and the results thereof». Det er Stephanies oppdrag. I gamle dager var det pressemeldinger som gjaldt. Nå som pressen har kuttet i sine vitenskapsbudsjetter, ble det mindre og mindre presse. Derfor gikk NASA fullt ut på sosiale medier.

Nå jobber de etter «Takt, tone og timing» i alle de største sosiale kanalene. Tilpass tonen du bruker til kanalen du bruker, etter hva du skal formidle, og til hvem som er målgruppa, er dere råd.

Stephanie er twitterstemmen til blant annet @MarsCuriosity, hvor hun skriver i førsteperson som marsroboten Curiosity Rover.

Alt NASA gjør er betalt av amerikanske skattepenger, og er tilgjengelig for alle som vil bruke det.


Stephanie L. Smith

Leder for sosiale medier
NASA JPL