Bli mer treffsikker: En praktisk vei til kundeinnsikt

Kundeinnsikt gjør oss tryggere på de valgene vi tar. Da lager vi bedre ting som det er mer sannsynlig at kundene trenger. Gregg vil dele hvordan han skalerte opp brukeropplevelse og produktinnsikt hos Vox Media i USA, og bygget opp lignende praksis i MailChimp. Gjennom noen vanlige scenarier, som hvordan du setter i gang når du ikke vet hvor du skal begynne, vil du lære hvordan praktisk innsiktsmetodikk kan gjennomføres i arbeidshverdagen.

Gregg Bernstein

Leder for brukerinnsikt
Vox Media