Menu

Samfunnsoppdrag på sosialt vis

Hva gjør Bymiljøetaten i Oslo kommune for å vise fram hovedstaden i sine digitale kanaler?

TBA

Hvilke virkemidler er med å skape oppmerksomhet og engasjement, og hvorfor er det sabla kjekt å ha filmproduksjon innomhus?

Og hva er viktig med dialogen i sosiale kanaler, og med at alle skal få et svar? Det handler om respekt, tillit, gode relasjoner og anbefalinger. Og ikke minst - dialogen gir verdifull innsikt og utsikt.