Google Design Sprint (fullt)

Google Design Sprint med selveste Jake Knapp! Jake har gjennomført mer enn 150 sprinter med virksomheter av alle slag. Kom og lær av sprintsjefen sjøl og mannen bak boka «Sprint».

Designsprint er en metode for å få svar på store spørsmål raskt. Lær hva det er og hvordan du kan gjennomføre den selv gjennom en intens men morsom workshop. Vi jobber gjennom en sprint – som normalt sett tar fem dager – på bare én dag!

Fase 1: Kundereise
Vi lager et forenklet kundereisekart og velger en målgruppe og et smertepunkt vi ønsker å fokusere på i sprinten. Du lærer å legge grunnlaget for kundereisekartet ved å sette opp optimistiske, langsiktige mål og omformulere til sprintspørsmål. I tillegg får du tips til hvordan du intervjuer eksperter og får verdifull innsikt knyttet til problemstillingen i sprinten.

Fase 2: Skisse
I stedet for gruppebrainstorming, som av og til kan begrense kreativiteten, lærer du hvordan vi jobber individuelt for å få frem de beste ideene fra hver enkelt. For å skape konkrete, detaljerte løsninger må alle skisse (ingen krav til tegnekunnskaper). Å skisse er normalt sett forbeholdt designere og kunstnere, men det gir en unik mulighet for hver teamdeltaker å bidra til løsningen på like vilkår. Du lærer hvordan du enkelt kan lage enkle forståelige skisser.

Fase 3: Ta beslutninger
Gruppebeslutninger kan være et mareritt som fører til endeløse debatter. I sprinten bruker du strukturerte beslutningsprosesser for å nyttiggjøre deg av alles kompetanse samtidig, uten tidkrevende gruppediskusjoner. Du lærer å hjelpe teamet ditt gjennom å ta bedre og raskere beslutninger.

Fase 4: Prototype
Nå har vi kommet til kjernen i sprinten: Lage en realistisk prototype på én dag. Lær hvorfor denne tilnærmingen er viktig for bedrifter og hvordan du velger riktig teknikk for å prototype et produkt eller en tjeneste.

Fase 5: Test med brukere
På den siste dagen i designsprinten tester teamet prototypen med ekte brukere fra målgruppen. Du lærer hvordan du strukturerer testintervjuene for å sikre at du får svar på de viktigste spørsmålene.

Puh! Etter å ha jobbet deg gjennom alle stegene i sprinten vil du være godt rustet til å prøve ut Google Design Sprint på egenhånd.

Tidspunkt: Onsdag 17. oktober klokka 09.00-17.00 (inkludert lunsj)
Sted: Oslo Kongressenter

Jake Knapp

Forfatter, foredragsholder og blogger