Tren hjernen og lær lynraskt med kreative teknikker

For at du skal huske det du lærer på Webdagene (og alle andre steder) bedre, bør du få med deg hukommelsesteknikkene til hjernetrener Frank Wedde. Han kan vise deg hvordan du kan bruke ny innsikt om hjernen til å huske dobbelt så mye.

Frank Wedde

Gründer og hjernetrener
Memolife