Hvordan ta ansvar ved tastaturet?

En digital plattform er en kobling mellom mennesker, og kan gjøre stor forskjell for miljøet. Cilia fortalte oss om bærekraftige forretningsmodeller muliggjort av nettbaserte koblinger, og menneskene bak. Hvilke beslutninger er det som gjør at noen selskaper støtter menneskeheten gjennom design og andre utnytter den? Cilia utfordret oss til å gjøre mer – fra tastaturet.

Kort om foredraget

Benytter du mulighetene du har til å gjøre verden bedre der du sitter bak tastaturet?

Da bedrifter begynte å jobbe med dette, brukte de bærekraft som en kompensasjon for at de hadde gjort noe fælt — de ødela noe, og bygget noe annet opp så folk ikke skulle bli sure på dem. Nå forsøker de i stedet å ha mindre negativ påvirkning og styrker sin egen konkurransekraft — de bruker kompetansen sin til å gjøre verden bedre. Da blir de mer lønnsomme, og får større potensial også i forretninger. Digitalisering har muliggjort mer bærekraftig utvikling.

Mye handler om å tørre, stå trygt i det man gjør og være åpne. Vil du godt, er det lite du trenger å beskytte deg mot.


Cilia Holmes Indahl

Fagekspert bærekraftige forretningsmodeller
Aker Biomarine AS