Hvordan navigerer vi i et hav av data?

Siden «Big Data» gjorde sitt inntog som buzzord har mange organisasjoner jobbet under mottoet: «Jo mer data, jo bedre». Men hvordan skaper vi strategier og konsepter ut ifra et hav av data? Hvordan sørger vi for at vi ikke lurer oss selv? Med eksempler fra Minecraft, Spotify og Netflix delte designeren Tobias konkrete eksempler på hvordan vi kan lære oss å presentere data bedre.

Kort om foredraget

– Jeg kommer fra to veldig forskjellige tradisjoner. I Spotify endret vi bare ting som vi ved A/B-testing visste var bedre. I Minecraft målte vi ingenting. Men vi hørte masse på brukerne våre. Så hva fungerer best?

Og hva gjør man om kvalitativ og kvantitativ data motsier hverandre

Ingen data er mer sann enn noe annen. Men vi bør trekke ulike konklusjoner fra dataene.

Kvantitativ data -> Hva som skjer

Kvantitativ data -> Hvorfor det skjer

Så, hvordan kan vi skape arbeidsplasser hvor det er greit å være mer nyanserte? Vi kan iallfall lage takhøyde for at det er greit å si «Jeg vet ikke».

Tobias Ahlin

Leder for design
Mojang