Emojis til alle: Kommunikasjon i en visuell verden

Vi har fått et nytt språk - emojis. Men kan vi det flytende? Cara Rose deFabio lærte oss å bruke dem riktig. Hun innvidde oss i emoji-nyheter, utfordringer med emojis på ulike plattformer og hvordan vi kan bruke dem til å lage kunst. Hun har lært seg det nye språket bedre enn de fleste, og ga oss et helt annerledes foredrag.

Kort om foredraget

– I en tekstbasert verden var det en del som gikk tapt. Blant annet følelser. Så vi fant opp de tekstbaserte emojier, med kolon og parenteser, som: :) og ;).

Det første settet med designede emojier ble gitt ut i 1999, i Japan. Og mange av emojiene vi fortsatt har, er påvirket av at emojiene er en japansk oppfinnelse. Flere av de japanske emojiene blir også brukt med helt annen betydning nå, enn de hadde opprinnelig.

Emoji er ikke et språk i seg selv, men bør bygges på et allerede eksisterende språk.

Emojier vises også helt forskjellig på ulike enheter, så du kan risikere å sende signaler på noe helt annet enn du hadde tenkt, om den som mottar meldingen din har en annen telefon enn deg, for eksempel.

I det siste har det blitt mulig å sette sammen to emojier for å sette preg på emojiene, for eksempel med egne hudfarger, mennesker kledd i hijab, og lignende.

I dag finnes det 2823 emojier godkjent av det som heter The Unicode Consortium.


Cara Rose deFabio

Emoji-kunstner
Frilanser