Den digitale helsetjenesten. Hvor ble det av mennesket?

Helsetjenesten blir stadig mer digital. Dette er både en ønsket, nødvendig og litt skremmende utvikling. Hvordan kan vi gjøre teknologien mer menneskelig? Og hvor blir det av mennesket i en digitalisert helsetjeneste? Irmelin og Eirik ga oss konkrete eksempler og råd om menneskeliggjøring av teknologi, og reflekterte over betydningen av menneskets rolle.

Kort om fredraget

Skal vi bruke all tid på å behandle journalen i stedet for å behandle mennesket?

Skal robotene gi oss omsorg?

  • Vi er blitt mye mer kravstore, også i helsetjenesten. Men tar vi oss tid til menneskene? Det er greit at vi får selvbetjening når vi skal handle matvarer, men det kan hende det ikke er så bra hvis vi blir alvorlig syke.
  • Men kan vi gjøre teknologien varmere og mer menneskelig? Ja — vi kan i alle fall prøve å gjøre robotene litt hyggeligere og enklere å bli glad i.
  • Teknologien gir oss også et nytt mulighetsrom. Det kan gi større symmetri i helsetjenesten — at vi som er pasienter er mer likeverdige leger og helsepersonell siden vi selv kan styre vår behandling bedre. Et menneske med kunnskap om egen helse tar bedre valg, og vil også bidra til forebygging.
  • Digitalisering kan altså gjøre helsetjenesten mye bedre.
  • Det er likevel noen utfordringer — digitalisering fordrer nemlig adferdsendring både hos pasienter og helsepersonell.
  • Å være sykepleier i fremtiden vil være noe annet enn å være sykepleier i dag. Dette er ikke unikt for helsetjenestene — dette skjer overalt. Det er veldig vanskelig for mennesker å endre vaner. Intensjon og adferd svarer ikke alltid overens. Hvis det er vanskelig for enkeltmennesker er det iallefall vanskelig for en kompleks organisasjon, som f.eks et sykehus.

Irmelin Bergh

Strategisk rådgiver
Netlife Design

Eirik Hafver Rønjum

Teamleder
Netlife Design