Chris Atherton

Interaksjonsdesigner, Netlife

Chris Atherton jobber med interaksjons- og tjenestedesign. Tidligere har hun jobbet som akademisk psykolog, og bruker kognitiv psykologi til å forklare og designe ting etter hvordan det oppfattes visuelt.