Menu

SKAM-redaksjonen ditchet en rekke regler for hvordan en serie «skal» produseres og markedsføres. Det kan vi andre lære mye av!

SKAM på 30 minutter (no)

Historiefortellingen. Målgruppeinnsikten. Timingen av innhold til digitale kanaler. Det er mange årsaker til at SKAM ble tidenes norske TV- (og nett-)suksess. SKAM-redaksjonen ditchet en rekke regler for hvordan en serie «skal» produseres og markedsføres. Det kan vi andre lære mye av!