Menu

Om å bryte tabuer på Snapchat

Lær hvordan Helsesista bruker digitale kanaler til å bryte tabuer og hvordan det er å være Den Ene for så mange. 

Om å bryte tabuer på Snapchat (no)

Hva er ansvaret og gleden som følger med å bruke digitale kanaler til å bryte tabuer?

Ta barn og unge på alvor, og vær deres stemme ut! Motiver til å være en bedre venn for seg selv og andre. Du er god nok! 

Fokuser på mulighetene fremfor begrensningene, og bygg relasjoner. Slik har Helsesista blitt den ene personen for så mange.