Menu

Nysgjerrighet som drivkraft

Vi er bare mennesker, hvordan skal vi klare å lære oss nye ting hele tiden?

Nysgjerrighet som drivkraft (no)

Tidspress. Omorganiseringer. Nye digitale verktøy som må læres. Vi er jo bare mennesker, hvordan skal vi forholde oss til så mange endringer på én gang? Kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs gir oss konkrete råd hva vi kan tenke og gjøre for å for å lære nye ting. Hele tiden.

Ifølge en fersk rapport fra McKinsey, vil vi alle ha en helt annerledes arbeidshverdag om bare få år. Store deler av arbeidshverdagen vår vil heldigitaliseres. 

Det er ikke nok lenger, at du har en utdanning. Kunnskap er ferskvare, og vi har et enormt ansvar for å holde oss oppdaterte hele tiden. 

Vi kan også alle lære masse ved å lære oss litt kode. Da begynner man å tenke digitalt med en gang, og skjønner litt mer av det som ligger bak.