Menu

Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon

Lær mer om de nye personvernreglene som kommer i mai 2018.

Hvorfor personvern er viktig for kommunikasjon

Snart får vi nye personvernlover vi alle må forholde oss til. Hvordan legger EU-reglene i GDPR nye rammer for hvordan man kan kommunisere lovlig med kunden i en kundereise? Det handler om samtykker og analyser på nett.

Mai neste år kommer et strengere regelverk med strengere sanksjoner. GDPR kommer med en mulighet for gruppesøksmål. I tillegg kommer regelverket med såkalt solidaransvar.

Noe av det mest sentrale som kommer med GDPR er en utvidet informasjonsplikt, utvidet innsynsrett, en ny portabilitetsbestemmelse (retten til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen), og nye regler for samtykker.

Et annet regelverk som er på trappene, men som ikke er vedtatt i EU ennå. Det skal også tre i kraft i mai 2018.